הרשימה המוצגת כאן הנה חלקית בלבד מפאת היותנו חתומים על הסכמי סודיות שטרם פג תוקפם. מעבר לכך יש לציין כי חלק גדול מהפעילות התבסס על שילוב שבין מלאכת ההכשרה והייעוץ כאחד אשר בוצעו תחת מעטפת הפעילות של  המכללה לניו-מדיה אשר פעלה בשיתוף עם The Brand נוכח העובדה שיורי גנקין המייצג את The Brand משמש כמנהל המקצועי של המכללה.

גינדי TLV
TLV GINDI
אמריקן_לייזר
אמריקן לייזר
יעקבס
יעקבס
אנרגים
אנרגים
משרד התיירות
משרד התיירות
TLV FASHION
TLV FASHION
בנק הפועלים
בנק הפועלים
לשכת העיתונות הממשלתית
לשכת העיתונות הממשלתית
נוברטיס
נוברטיס
משרד התרבות והספורט
משרד התרבות והספורט
הסטודנטים
אגודת הסטודנטים
הכרם
הכרם
עיריית ירושלים
עיריית ירושלים
ניסקו
ניסקו
עיגול לטובה
עיגול לטובה
גוינט
ג'וינט ישראל
המרכז להעצמת האזרח
המרכז להעצמת האזרח
משרד יהושע
משרד יהושע
ברלינגטון אינגליש
ברלינגטון אינגליש
אקדמאי
אקדמאי