הרשימה המוצגת כאן הנה חלקית בלבד מפאת היותנו חתומים על הסכמי סודיות שטרם פג תוקפם. מעבר לכך יש לציין כי חלק גדול מהפעילות התבסס על שילוב שבין מלאכת ההכשרה והייעוץ כאחד אשר בוצעו תחת מעטפת הפעילות של  המכללה לניו-מדיה אשר פעלה בשיתוף עם The Brand נוכח העובדה שיורי גנקין המייצג את The Brand משמש כמנהל המקצועי של המכללה.

Font Resize
Contrast